جدیدترین محصولات ما :

کرینات چیست

کربنات

بیشتر کربنات های آشنا نمک هایی هستند که با واکنش یک باز معدنی (به عنوان مثال هیدروکسید فلزی) با کربنیک اسید تشکیل می شوند. انواع معمول زمانی تشکیل می شوند که مقادیر برابر اسید و باز با هم واکنش نشان دهند

 Call Now Buttonتماس