هیپوفسفریک اسید

دسته : صنعتی تاریخ انتشار :
فروش هیپوفسفریک اسید

هیپوفسفریک اسید یک اسید معدنی با فرمول H4P2O6 است. درجه اکسیداسیون فسفر در این ترکیب ۴+ می­‌باشد. در حالت جامد به صورت ترکیب دو آبه H4P2O6 · ۲H2O وجود دارد. در هیپوفسفریک اسید اتمهای فسفر یکسان هستند. اتم‌های P به طور مستقیم با پیوند P-P به هم وصل ‌می‌­شوند. یک ایزو فسفریک ­اسید با فرم ایزومریک وجود دارد که دارای ساختار متفاوتی با اتم‌­های فسفر غیر­همسان است. یکی از آنها دارای یک اتم H که به صورت مستقیم با آن پیوند دارد و حالت اکسیداسیون ۳+ است. دو فسفر با یک پل P − O − P به هم وصل می شوند. اتم فسفر دیگر، حالت اکسیداسیون ۵+ دارد.

سنتز هیپوفسفریک اسید

  • ممکن است هیپوفسفریک اسید از واکنش فسفر قرمز با کلریت سدیم در دمای اتاق تهیه شود.

 ۲P + 2 NaClO2 + ۲ H2O → Na2H2P2O6 + 2 HCl

  • هنگام غوطه ور شدن فسفر سفید در آب، فسفر اکسید شده و مخلوطی از هیپوفسفوریک اسید، فسفرو اسید (H3PO3) و اسید فسفریک (H3PO4) تولید می شود.
  • نمک تتراسدیم Na4P2O610H2O در pH10 و نمک دی­سدیم ، Na2H2PO6·۶H2O در pH 5.2 متبلور می­ شوند. نمک دی سدیم حاصل را می تواند از طریق ستون تبادل یونی عبور داده تا اسید دو آبه، H4P2O6·۲H2 تشکیل شود.
  • اسید بی آب را می تواند با حذف آب از   P4O10 در خلاء یا با واکنش H2S روی هیپوفسفات سرب، Pb2P2O6 تشکیل شود.

هیپوفسفوریک اسید با ثابت تفکیکهای pKa1 = 2.2 ، pKa2 = 2.8 ، pKa3 = 7.3 و pKa4 = 10.0 یک ترکیب چهار پروتنه است.

هیپوفسفریک اسید در هیدروکلریک اسید ، ناپایدار است، در هیدروکلراید ۴ مولار به  H3PO3 + H3PO4 هیدرولیز می­ شود.

ساختار

اسید هیپوفسفوریک حاوی یونهای اکسونیوم است و به بهترین شکل  -H3O+]2 [H2P2O6]2 ] فرموله شده است. این اسید با نمک دیامونیوم حاوی آنیون -HOPO2PO2OH]2] با طول پیوند P − P 219 pm  ایزومر ساختاری است.

آنیون -HOPO2PO2OH2 در ترکیب Na2H2P2O6·۶H2O دارای یک ساختار شبیه اتان متقارن و دارای پیوند P-P به طول pm 219 است. هر اتم فسفر دارای دو پیوند P − O به طول pm 151 و طول پیوند P − OH 159 pm است.

نمک های هیپوفسفات

بسیاری از نمک­های هیپوفسفات شناخته­ شده هستند، به عنوان مثال: می­‌توان به موارد فوق اشاره کرد K4P2O6·۸H2O, Ca2P2O6·۲H2O, K3HP2O6·۳H2O, K2H2P2O6·۲H2O, KH3P2O6.

در حالت پایدار در هوا ، هیپوفسفات­ها تمایل به اکسید شدن و تبدیل شدن به پیروفسفات­های حاوی یون P2O74- را دارند. در این ترکیب P دارای درجه اکسیداسیون ۵+ است. هیپوفسفات­ها نسبت به هیدروکسیدهای قلیایی پایدار هستند. در هیدروکسید سدیم ذوب شده، آنها به سرعت به ارتو فسفات حاوی PO43- تبدیل می‌شوند.

 

 

 Call Now Buttonتماس