جدیدترین محصولات ما :

comfrey herb - Symphytum officinale

آلانتوئین

آلانتوئین (Allantoin) یک ترکیب نیتروژن دار طبیعی است که به عنوان عامل تهویه پوست استفاده می شود. به صورت پودری و کریستالی به رنگ سفید و تقریبا بدون هیچ بویی وجود دارد و دارای حلالیت در آب نیز می باشد. این ماده