جدیدترین محصولات ما :

آمونیاک خشک

آمونیاک خشک یا بی کربنات آمونیوم به عنوان یک جامد کریستالی سفید با بوی آمونیاک ظاهر می شود. از این محصول برای ساخت سایر ترکیبات آمونیوم ، در فرآوری مواد غذایی و برای مصارف دیگر استفاده می شود. بی کربنات آم