جدیدترین محصولات ما :

Sodium_acetate

سدیم استات

استات سدیم بدون آب یک منبع سدیم کریستالی و یک پودر هیدروسکوپی بسیار  محلول در آب است که در حرارت دادن به اکسید سدیم تجزیه می شود. استات سدیم دارای فرمول شیمیایی CH3COONa است  نمک استات سدیم، و یا به زبان ساد