جدیدترین محصولات ما :

اسید سولفونیک

نام شیمیایی: آلکیل بنزن سولفونیک اسید اسامی مترادف: سولفانیلیک اسید، پی- آمینو بنزن سولفونیک اسید، پی- آمینو فنیل سولفونیک اسید، ۴ – آمینو بنزن سولفونیک اسید خلوص: ۹۹ درصد شکل ظاهری: مایع، قهوه ایی تیره رن

 Call Now Buttonتماس