نوشته های مرتبط با :

آنالیز ایتریم نیترات yttrium nitrate

تصویر ایتریم نیترات yttrium nitrate

ایتریم نیترات yttrium nitrate

ایتریم نیترات (yttrium nitrate) یک ترکیب معدنی با فرمول  Y (NO3) 3 است. تمام نیترات‌های فلزی نمک‌های معدنی یک کاتیون فلزی معین و آنیون نیترات هستند. هنگام مخلوط کردن با...
فهرست
Call Now Buttonتماس