جدیدترین محصولات ما :

LWOU

بوتیل هیدروکسی آنیزول(BHA)

بوتیل هیدروکسی آنیزول که دارای فرمول شیمیایی C11H16O2 هست دارای شکل ظاهری جامدی روغنی با E شماره E320 است و در آب نیز قابلیت حل پذیری ندارد اما در اتانول،متانول و پروپیلن گلایکول قابلیت حل شدن را دارد.این ماده یک