جدیدترین محصولات ما :

ad1d4057-881e-4cd9-892f-14897bc980de

تترا سدیم پیرو فسفات

تترا سدیم پیرو فسفات (TSPP) ماده ای بی بو با شکل ظاهری پودر سفید رنگ یا گرانول هست. این محصول به عنوان یک عامل پراکنده، جداسازی کننده، عامل بافر، پروتئین و هموگلنت استفاده می شود. آن را به عنوان یک کلاژن در