نوشته های مرتبط با :

آنالیز زانتان گام

تصویر زانتان گام

زانتان گام

صمغ زانتان گام یا همان گزانتان در واقع یک پلی‌ساکارید میکروبی می‌باشد که باکتری گزانتوموناس آن را تولید می‌کند. این ماده دارای خاصیت رئولوژیکی می‌باشد که در الکل نامحلول و...
فهرست
Call Now Buttonتماس