جدیدترین محصولات ما :

فروش ستیل الکل

ستیل الکل

معرفی ستیل الکل :  ستیل الکل (Cetyl alcohol ) ماده ای شیمیایی از دسته الکل های چرب و با فرمول شیمیایی  C16H34O که شکل ضاهری آن به صورت کریستال های بلوری سفید رنگ است و ماده ای غیر سمی مانند اکثر الکل