جدیدترین محصولات ما :

فروش سدیم فسفات، قیمت سدیم فسفات

فسفات سدیم

فسفات سدیم فسفات سدیم یک اصطلاح برای توصیف نمک های مختلف سدیم و فسفات است، که به صورت کریستال های سفید یا بدون بو و یا گرانول ها آزادانه در آب حل می شود. فسفات سدیم به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته و به طو