جدیدترین محصولات ما :

calcium-Lignosulfonate-Brown-Powder-sodium-Lignosulphonate.jpg_300x300

لیگنو سولفونات کلسیم

  لیگنوسولفونات کلسیم (۴۰-۶۵) یک پودر قهوه ای مایل به زرد قهوه ای است . این ماده در در دهه ۳۰ میلادی بسیار مورد مضرف قرار میگیرفت برای کاهش کلسیم لیگنو آب، مقدار توصیه شده در سیمان بتنی (وزن) ۰٫۲٪ ۰٫۶٪،