جدیدترین محصولات ما :

پودر زرده تخم مرغ

تخم مرغ یکی از مهم ترین منبع غذایی است. هر تخم مرغ تقریبا ۶ گرم پروتئین، ۱ گرم کربوهیدرات، ۷ گرم لیپید و همچنین مقداری فسفر، آهن، و ویتامین های A، Eو K است. سفیده تخم مرغ شامل مقدار قابل توجهی آب است که در یی آن