جدیدترین محصولات ما :

gluten

گلوتن

گلوتن یک پروتئین ذخیره شده در گندم، جو و غلاتی از این قبیل  است. گلوتن نیز می تواند در مشتقات گندم و جو  مانند مخمر مالت و شیرینی یافت شود. گلوتن  به خمیر  الاستیسیته و خاصیت کشسانی  می دهد، مانند یک چسب ع