جدیدترین محصولات ما :

خرید آویسل , فروش آویسل , قیمت آویسل ,

میکروکریستالین سلولز- آویسل MCC

میکروکریستالین سلولز نام های دیگر: MCC،E460، آویسل شکل ظاهری: پودر سفید رنگ انواع آویسل در صنایع دارویی، شامل گریدهای PH101 ، PH102، PH103، PH 105، PH301، PH302  مورد استفاده قرار می گیرد. تفاوت گریدهای آویس