جدیدترین محصولات ما :

Agar-Agar_HEADER

آگار آگار

آگار آگار یک ماده ژلاتینی است که از دیواره سلولی جلبک دریایی قرمز استخراج می شود. آگار یک جلبک قرمز و یک پروتئین منبع گیاهی منحصر به فرد است. آگار آگار یک پلیمر ساخته شده از زیر واحد های مولکول شکر ساد