جدیدترین محصولات ما :

فروش وانیل، قیمت وانیل

پودر وانیل

عصاره وانیلی شایعترین نوع وانیل است که امروزه استفاده می شود. عصاره وانیلی توسط لوبیای وانیل خرد شده، پروکوتیک در الکل اتیلیک و آب به مدت تقریبا ۴۸ ساعت ساخته شده است. سپس مخلوط به مدت چند ماه و سپس فی