نوشته های مرتبط با :

اسپن 65

تصویر سوربیتان تری استئارات (اسپن ۶۵)

سوربیتان تری استئارات (اسپن ۶۵)

سوربیتان تری استئارات (اسپن 65، STS) این افزودنی مواد غذایی کرم‌رنگ، سخت، جامد مومی است با بوی مشخص و مزه‌ی مشخص. به عنوان یک افزودنی غذایی، E شماره E492 دارد....
فهرست
Call Now Buttonتماس