جدیدترین محصولات ما :

images (4)

بوریک اسید

اسید بوریک یک ماده شیمیایی سفید و کریستالی است که خواص ضد قارچی و ضد ویروسی دارد. اسید بوریک یک فرم معمول بور است که یک عنصر طبیعی در مواد معدنی مختلف است. منابع طبیعی عبارتند از: اب آتشفشان ها اسپری نم