جدیدترین محصولات ما :

Soya-Fatty-Acid-780x405

اسید چرب سویا

در دهه های گذشته، سویا بیشترین مصرف در بسیاری از کشورها را داشته است. برزیل با توجه به این که ۲۲ درصد از تولید سویا را در اختیار دارد، به این مصرف کمک می کند و این باعث می شود که دومین تولید کننده و صادر ک