جدیدترین محصولات ما :

فروش اسید چرب نارگیل، کاربرد اسید چرب نارگیل

اسید چرب نارگیل

اسیده چرب نارگیل خانواده ای از انواع مختلف اسیدهای چرب مشتق شده از روغن نارگیل است. اسید چرب اصلی اسید لوریک است و با سایر اسیدهای چرب اشباع شده مانند کاپریلیک، اسطوخودوس، پالمیتیک و استئاریک و همچنین ن