جدیدترین محصولات ما :

ویژگی های امولسیفایرها

 امولسیفایر یا امولسیون کننده یک ترکیب یا ماده است که به عنوان یک تثبیت کننده برای امولسیون عمل می کند و مورد استفاده  مایع هایی است که معمولا از جداسازی مخلوط نمی شوند. این کلمه از کلمه لاتین به معنای “به شی