جدیدترین محصولات ما :

انواع حلال های شیمیایی

حلال چیست؟  حلال ها یک ماده (معمولا مایع) است که می تواند برای حل کردن مواد دیگر بدون تغییر شیمیایی آنها استفاده شود. حلالها به دسته های غیر معدنی (آب شایع ترین نمونه) یا آلی هستند. حلال های آلی حاوی ک