جدیدترین محصولات ما :

رزین چیست

مقدمه رزین ترکیبی طبیعی یا مصنوعی بسیار چسبناکی است که در صنعت، طراحی داخلی و هنرهای تجمسی استفاده زیادی دارد. رزین به واسطه ماده سفت کننده (هاردنر) خودش را گرفته و حالت سخت می گیرد. رزین ها در آب حل