جدیدترین محصولات ما :

seasoning-960x640

طعم دهنده های طبیعی

مقدمه برای اولین بار مهم است که بدانیم چه چیزی عطر و طعم را تشکیل می دهد و چرا عطر  و بو لازم برای مواد است.  چه چیزی غذا را جذاب می کند؟طعم و مزه یکی از ویژگی های مهم غذاها است که ما هر روز می خوریم –