جدیدترین محصولات ما :

flavours-for-carbonated-drinks-500x500

طعم دهنده های نوشیدنی

طعم دهنده های نوشیدنی تحت عنوان اسانس(طعم دهنده)، روغن فرار و روغن اتری نامیده می شود، و در درجه اول توسط حساسیت های شیمیایی از طعم و بو تعیین می شود. حساسیت سه گانه، که تشخیص مواد شیمیایی تحریک کننده