جدیدترین محصولات ما :

فروکتوز

فروکتوز یک قند طبیعی است که در بسیاری از غذاها مانند میوه ها و عسل یافت می شود. زنجیره های طولانی از فروکتوز به نام فروکتان و در سبزیجات خاص، گندم و سایر غذاها یافت می شود. فروکتوز قندی بسیار شیرین بوده و