جدیدترین محصولات ما :

ویتامین B1

ویتامین B1 چیست؟ ویتامین B1، همچنین به عنوان تیامین نیز شناخته می شود، یک ترکیب بی رنگ با فرمول شیمیایی C12H17N4OS است. این محصول محلول در آب است و در الکل نامحلول است. تیامین در صورت گرم شدن تجزیه می ش