جدیدترین محصولات ما :

probiotic

پروبیوتیک ها

پروبیوتیک ها باکتری ها و مخمرهای زنده هستند که به دلیل داشتن سیستم هضم از میکروارگانیسم های “خوب” نامیده می شوند. آنها همچنین ممکن است به درمان سایر بیماری ها از جمله عفونت های پوستی و آلر