جدیدترین محصولات ما :

فروش تگزاپن

تگزاپن

فرمول شیمیایی تگزاپن: NaC12 H25 SO 4 اسامی مترادف: تگزاپون.سدیم دود کانو سولفات.سدیم لوریل سولفات.سدیم دودسیل سولفات شکل ظاهری تگزاپن: تگزاپـن یک ماده خمیری شکل و رنگ آن سفید مایل به زرد است و بوی ملایمی دار

 Call Now Buttonتماس