جدیدترین محصولات ما :

فروش سدیم اسید پیرو فسفات

سدیم اسید پیرو فسفات

سدیم اسید پیرو فسفات چیست؟ سدیم اسید پیرو فسفات به عنوان یک بافر pH (ماده ای که میزان اسیدی بودن خاصی را حفظ می‌کند) و به عنوان یک تهویه خمیر در جایگزین‌های گوشتی مبتنی بر سویا استفاده می‌شود. این ترویج اتص

 Call Now Buttonتماس