جدیدترین محصولات ما :

Store-bought-baking-powder-substitute-600x1260

بکینگ پودر

برخلاف جوش شیرین ،بکینگ پودر یک ماده ترکیبی کامل است، به این معنی که هم پایه (بی کربنات سدیم) و هم اسید مورد نیاز برای رشد محصول را دارد. ذرت نیز به طور معمول در بکینگ پودر یافت می شود. این به عنوان یک