جدیدترین محصولات ما :

متیل ایزوبوتیل کتون (MIBK)

متیل ایزوبوتیل کتون (MIBK) متیل ایزوبوتیل کتون یک کتون مایع بدون رنگ با بوی دلپذیر است. دمای فلزی آن ۷۳ درجه فارنهایت کمتر از آب هست و بخاری سنگین تر از هوا دارد. متیل ایزوبوتیل کتون (MIBK) یک حلال آلی است.

 Call Now Buttonتماس