جدیدترین محصولات ما :

مارگارین

مارگارین

مارگارین، نوعی جایگزین کره می باشد و در بسیاری از اقصی نقاط جهان سهم بازار مارگارین بیشتر از کره می باشد. امروزه مارگارین یکی از عناصر مهم در دستورالعمل های آشپزی به شمار می رود. مارگارین های اولیه از چر