نوشته های مرتبط با :

بازرگانی پتاسیم نیتریت

تصویر پتاسیم نیتریت

پتاسیم نیتریت

پتاسیم نیتریت جامد بلوری جامد زرد رنگ با فرمول شیمیایی KNO۲ است. غیر قابل اشتعال، اما سوختن تمام مواد قابل احتراق را تسریع می‌کند. اگر مقادیر زیادی در آتش سوزی...
فهرست
Call Now Buttonتماس