جدیدترین محصولات ما :

Sweets_Chocolate_Nuts_Cocoa_solids_542096_1280x853

پودر کاکائو

پودر کاکائو پودر خشکی است که از طریق سنگ زنی دانه های کاکائو و از بین بردن کره کاکائو از جامدات تیره کاکائو تلخ به دست می آید.  کره کاکائو ۵۰ تا ۵۷ درصد وزن لوبیای کاکائو است. پودر کاکائو شکل پودری جامدات