جدیدترین محصولات ما :

tasty jam

 پکتین

پکتین یک ماده طبیعی بوده که در انواع توت ها، سیب و میوه های دیگر یافت می شود و یک نوع فیبر محلول در آب است. پکتین یک گروه ناهمگن پلی ساکارید ساختاری اسیدی است که ژل های پایدار اسیدی را تشکیل می دهند. مؤلف

 Call Now Buttonتماس