جدیدترین محصولات ما :

فروش کراتین، قیمت کراتین

کراتین

کراتین یک مولکول تولید شده در بدن است. این گروه فسفات با انرژی بالا را در قالب فسفوکراتین ذخیره می کند. فسفوکراتین انرژي را به منظور كمك به سلول در زمان استرس آزاد مي كند. این اثر باعث افزایش قدرت پس از مک