جدیدترین محصولات ما :

فروش استئارات کلسیم

استئارات کلسیم

استئارات کلسیم نیز به عنوان کلسیم اکتادکانیک اسید شناخته شده است. پودر کریستالی سفید رنگ است با فرمول شیمیایی (C17H35COO) 2Ca. وزن مولکولی ۶۰۷٫۰۰ است. نقطه ذوب ۱۷۹ ~ ۱۸۰ ℃، تجزیه شده توسط گرما. محلول در آب، اتان

 Call Now Buttonتماس