جدیدترین محصولات ما :

بب

بنزیل بنزوات

بنزیل بنزوات: بنزیل بنزوات دارای فرمول شیمیاییC6H5CH2O2CC6H5 است. این ماده به صورت مایع ای بی‌رنگ وجود دارد. بنزیل‌بنزوات ممکن است تحت واکنش هیدروژناسیون کاتالیز شده توسط یک سیستم از [Ru (acac) 3] (که در آن Ru-

 Call Now Buttonتماس