نوشته های مرتبط با :

تقاضای ایزوفتالیک اسید

تصویر ایزوفتالیک اسید

ایزوفتالیک اسید

ایزوفتالیک اسید Isophthalic acid یک ترکیب آلی با فرمول C6H4(COOH)2 است. این جامد بی‌رنگ یک ایزومر از اسید فتالیک و اسید ترفتالات است. عمده کاربردهای صنعتی اسید ایزوفتالیک خالص (PIA)...
فهرست
Call Now Buttonتماس