جدیدترین محصولات ما :

sc

 تری اتیل سیترات

تری اتیل سیترات استر اسید سیتریک است. این یک ماده مایع بی رنگ و بی بو است که به عنوان یک افزودنی غذایی (E شماره E1505) برای تثبیت کف دار شدن بخصوص به عنوان کمک به کف کردن سفیده تخم مرغ مورد استفاده قرار