جدیدترین محصولات ما :

فروش سوربیتان مونو اولئات

سوربیتان مونو اولئات (اسپن ۸۰)

سوربیتان مونو اولئات (اسپن ۸۰) یک افزودنی غذایی شماره E495 است که دارای فرمول شیمیایی C22-H44-O6 هست و ثبات پذیری پایداری در شرایط عادی دارد . در آب، اتانول، ایزوپروپانول و اتر محلول و در استون نامحلول است.

 Call Now Buttonتماس