جدیدترین محصولات ما :

sucralose-500x500 (1)

سوکرالوز

سوکرالوز یکی از رایج ترین  شیرین کننده های  مصنوعی و دارای صفر کالری است و  فرمول مولکولی سوکرالوز C12H19Cl3O8 است. سوکرالوز از شکر در یک فرآیند شیمیایی چند مرحله ای تشکیل شده است که در آن ۳ گروه هیدروژن اکسیژن با ات