جدیدترین محصولات ما :

ذذذر

شیرین کننده ها

مقدمه شیرین کننده ها ممکن است امن باشند، اما آیا آنها سالم هستند؟ تولید کنندگان مواد غذایی ادعا می کنند شیرین کننده ها به پیشگیری از پوسیدگی دندان، کنترل قند خون و کاهش مصرف کالری کمک می کنند. اداره ایمنی مواد