جدیدترین محصولات ما :

image083

نیتریت آمونیوم

نیتریت آمونیوم چیست؟ نیتریت آمونیوم یک ترکیب شیمیایی غیر آلی با فرمول شیمیایی NH4NO2 است. این ماده در شکل خالص منفرد استفاده نمی شود، زیرا بسیار پایدار است و در حوضه های آب و نیتروژن در دمای اتاق تجزیه می