جدیدترین محصولات ما :

فروش پرمنگنات پتاسیم

پرمنگنات پتاسیم

پرمنگنات پتاسیم ترکیب بسیار محلول در آب با کریستال‌های بنفش و طعم شیرین است. غیر قابل اشتعال، اما سوختن مواد قابل احتراق را تسریع می‌کند. تماس با مواد قابل احتراق مایع ممکن است منجر به اشتعال به خودی خود شو

 Call Now Buttonتماس