جدیدترین محصولات ما :

نن

پلی سوربات ۸۰(توئین ۸۰)

پلی سوربات ۸۰(توئین ۸۰)یک مایع چسبناک هست دارای طلایی رنگ است. این ماده ساخته شده از پلی اتیل کربنات سدیم  و اسید اولئیک، اسید چرب موجود درچربی های حیوانی و گیاهی  ساخته شده است. پلی سوربات ۸۰ یک اسید ا