جدیدترین محصولات ما :

Uhličitan_barnatý

کربنات باریم

کربنات باریم یک پودر سفید و غیر محلول در آب است که در بیشتر اسیدها به استثنای اسید سولفوریک محلول می باشد. وزن مخصوص این ماده ۴٫۲۷۵ است. کربنات باریم، BaCD3، همچنین به عنوان ویتریت شناخته می شود. نقطه ذوب آن